Historia
bruksmuseumStavsjö  bruk anlades i Stavsjö för att ligga nära de viktiga naturtillgångarna skog och vattenkraft. 1719 anfölls Stavsjö av ryska trupper som förflyttade sig utmed den svenska kusten. Stavsjö anfölls under två dagar och förlusterna var betydande, 57.340 daler kopparmynt i fast egendom och 35.404 daler i lösöre. I stort sett hela Stavsjö brändes ner under härjningarna, dock lämnades byggnaden som nu benämns ”Ryssköket”. Anledningen sägs vara att ryssarna i detta hus intog sina måltider. Huset ligger utmed gamla E4 och är idag privatägt.

Stavsjö Bruk anlades 1666 av brukspatron Gerdt Störning (som också ägde Norshammars Bruk, i Svärta) på Stavsjötorpet vid Stavsjön i Kila socken, för att tillverka kanoner. För att driva verksamheten behövdes malm, träkol, vattenkraft och arbetare. Malmen hämtades i första hand från Förola gruva, som också ägdes av Störning. Träkol fanns i tillräcklig mängd i Kolmårdsskogarna. Vattenkraft fanns i ån som förband Dammkärret med Stavsjön där fallhöjden var 14 meter. För att säkra vattenkraften lät man gräva en 3,5 kilometer lång grav från stora Fjällmossen till Lövsjön och vidare till Dammkärret.

På bruket fanns en masugn, rostugnar och  en vertikal samt en horisontal borrvind för att borra kanoner.  Malmen kom in med båt och färdiga kanoner skeppades ut i världen från Sandvik vid Bråviken.

Kanontillverkningen pågick i ungefär 200 år och upphörde 1859.

Stavsjö Bruksmuseum är otroligt spännande, med påläst och duktig personal får man svar på de flesta kluriga frågor. Jag rekommenderar varmt ett besök.

stavsjo_kanon

Välkomnande kanon vid det fantastiska Stavsjö Bruksmuseum. Foto: Kaj Eriksson

kolorstavsjo

Diverse kanonkulor, troligen fynd efter provskjutningar eller från kassationer funna på skrotbacken. Kulorna finns att beskåda på Stavsjö Bruksmuseum som är väl värt ett besök.

stavsjokanon

Slätborrad 24-pundig framladdningskanon, tillverkad på Stavsjö Bruk – Foto: Kaj Eriksson