Stavsjö verkstäder

Historia
bruksmuseumStavsjö  bruk anlades i Stavsjö för att ligga nära de viktiga naturtillgångarna skog och vattenkraft. 1719 anfölls Stavsjö av ryska trupper som förflyttade sig utmed den svenska kusten. Stavsjö anfölls under två dagar och förlusterna var betydande, 57.340 daler kopparmynt i fast egendom och 35.404 daler i lösöre. I stort sett hela Stavsjö brändes ner under härjningarna, dock lämnades byggnaden som nu benämns ”Ryssköket”. Anledningen sägs vara att ryssarna i detta hus intog sina måltider. Huset ligger utmed gamla E4 och är idag privatägt. Brukets äldsta arkiv tros därmed ha brunnit. Dess vackra corps de logis ödelades genom en eldsvåda den andra april år 1915 och därmed förstördes också resten av det gamla bruksarkivet. Men eftersom Stavsjö var ett av Sveriges mest betydande styckebruk så finns mycket information att inhämta från bland annat 8:e Bergsmästarens dokumentskatt på Riksarkivet i Stockholm.

Stavsjö Bruk anlades 1666 av brukspatron Gerdt Störningk (som också ägde Norshammars Bruk, i Svärta) på Stavsjötorpet vid Stavsjön i Kila socken, för att tillverka kanoner. För att driva verksamheten behövdes malm, träkol, vattenkraft och arbetare. Malmen hämtades i första hand från Förola gruva, som delvis också ägdes av Störningk. Träkol fanns i tillräcklig mängd i Kolmårdsskogarna. Vattenkraft fanns i ån som förband Dammkärret med Stavsjön där fallhöjden var 14 meter. För att säkra vattenkraften lät man gräva och med tillmakningsmetoden spränga berget för att skapa en 3,5 kilometer lång vattenförbindelse från stora Fjällmossen till Lövsjön och vidare till Dammkärret.

På bruket fanns en masugn, rostugnar och  en vertikal samt en horisontal borrvind för att borra kanoner.  Malmen kom in med båt och färdiga kanoner skeppades ut i världen från Sandviks hamn vid Bråviken.

Kanontillverkningen pågick i ungefär 200 år och upphörde 1859.

Stavsjö Bruksmuseum är otroligt spännande, med påläst och duktig personal får man svar på de flesta kluriga frågor. Jag rekommenderar varmt ett besök.

stavsjo_kanon

Välkomnande kanon vid det fantastiska Stavsjö Bruksmuseum. Foto: Kaj Eriksson

kolorstavsjo

Diverse kanonkulor, troligen fynd efter provskjutningar eller från kassationer funna på skrotbacken. Kulorna finns att beskåda på Stavsjö Bruksmuseum som är väl värt ett besök.

stavsjokanon

Slätborrad 24-pundig framladdningskanon, tillverkad på Stavsjö Bruk – Foto: Kaj Eriksson

Stavsjö bruk, gjuten 1690 märkt GS efter Gerdt Störningk. 24-pundig pjäs på senare lavett. – Foto: Kaj Eriksson

2-pundig slätborrad framladdningskanon m/Aschling. Foto: Kaj Eriksson
2-pundig slätborrad framladdningskanon m/Aschling. Foto: Kaj Eriksson
24-pundig slätborrad framladdningskanon av Chapamns modell. Foto: Kaj Eriksson
Tappmärke på kanon för Stavsjö efter von Berchner ”VB”
40-pundig Sjöbladsmörsare, gjuten vid Stavsjö år 1708, (fransk modell med tappar vid kammarstycket). Foto: Armémuseum.
Småkalibrig 1700-talskanon vid Sandviks hamn vid Bråviken. Foto: Kaj Eriksson
Sent eldrör gjutet vid Stavsjö 1836, står på citadellet i Warszawa, Polen.