Startas omkring år 1600 av Paul Kännare, avstods sedan troligen av honom själv år 1635 (hytta och masugn) till änkedrottning Maria Eleonora och såldes 1640 tillsammans med Skeppsta och  Åkers bruk till Hans von Föhrden och Henrik Lohe, av vilka den förre 1641 överlät sin rätt till Niclas Notman (Nåthman). Efter många ägarbyten  t ex Willem Momma (se nedan), Johan Reenstierna, H. Herdhjelm, Transköld, friherren S. Liljencrantz kom bruket och godset i slutet af 1700-talet till kommersrådet J. D. Wahrendorff

Redan 1654 köper Willem Momma bruket av Niclas Notman. På Hulta kom sedan Abine Noij att verka som förvaltare av styckeproduktionen. Genom brev mellan Abine Noij och räntmästaren Börje Cronberg kan man se att Hulta åtminstone producerade 3, 4, 6 & 8 -pundiga stycken. Hulta bruk och Hellefors bruk drevs parallellt av Abine Noij. Kanske var kanonerna från Hulta tappmärkta med  ”H” ?

hulta
Bild: Börje Cronbergs Samling Inkomna Skrivelser mellan Börje Cronberg och Abine Noij Vol 35, Krigsarkivet