Hulta var en masugn av mulltimmertyp och med en pipa. 

Startas omkring år 1600 av Paul Kännare, avstods sedan troligen av honom själv år 1635 till änkedrottning Maria Eleonora och såldes 1640 tillsammans med Skeppsta och  Åkers bruk till Hans von Föhrden och Henrik Lohe, av vilka den förre 1641 överlät sin rätt till Niclas Notman (Nåthman). Efter många ägarbyten  t ex Willem Momma (se nedan), Johan Reenstierna, H. Herdhjelm, Transköld, friherren S. Liljencrantz kom bruket och godset i slutet af 1700-talet till kommersrådet J. D. Wahrendorff.

Ganska nära vägen låg hyttan, som redan tidigt 1700-tal omskrevs som ödelagd. Karta från Riksantikvarieämbetet.
Karta från 1721 där resterna av masugnen finns utmärkta. Karta: från Lantmäteriet.

Redan 1654 köper Willem Momma bruket av Niclas Notman. På Hulta kom sedan Abine Noij att verka som förvaltare av styckeproduktionen. Styckegjutare vid Hulta var Abines bror Johan som även haft samma arbete på Åkers styckebruk, gift med Anna som var dotter till bruksförvaltaren François Fassing på Åkers styckebruk. Merparten av produktionen tros däremot ha varit kulor. Men att kanoner blev gjutna finns beskrivet genom brev mellan Abine Noij och räntmästaren Börje Cronberg kan man se att Hulta åtminstone producerade 3, 4, 6 & 8 -pundiga stycken. Hulta bruk och Hellefors bruk drevs parallellt av Abine Noij. 

hulta
Bild: Börje Cronbergs Samling Inkomna Skrivelser mellan Börje Cronberg och Abine Noij Vol 35, Krigsarkivet