Åkers styckebruk i Sörmland är en fröjd för ögat, bruksmiljön är fantastisk och byggnaderna är i toppskick.

Styckebruket grundades omkring 1580 av Karl IX.
På 1620- och 1630-talen arrenderades bruket av Welam de Besche och Louis De Geer. Jacob Wattrang  konfirmerades genom k. brev den 22 mars 1676 i arrenderätten till Åkers styckebruk, som till honom överlåtits genom änkedrottningens brev den 7 okt. 1669. Jacob  driver det fram tills sin död 1698 då sonen Johan Jacob Wattrang fortätter driva bruket. Ägs en period av  Gustaf Kierman och köps av Joachim Daniel Wahrendorff år 1772.

akers_bruk_webb
aakers_webb
aakersaan_webb
Bilder från bruksområdet vid Åkers styckebruk. Foto: Kaj Eriksson

Arkiv och museum.
På området ligger både arkiv och museum som båda är värda ett besök. Här finns bl a orignalritningar i skala 1:1 från 1700- och 1800-talet på eldrör som gjutits vid bruket.
aakers_bruksarkiv_webb

Styckebruket grundades ca 1580 av Karl IX. Kanontillverkningen i kanongjuteriet pågick mellan 1588 och 1866. Järnmalmen hämtades från närbelägna Skottvångs gruva och Utö gruvor. Bruket har fått ge namn åt hela samhället, som senare även kom att innehålla Åkers krutbruk.

privilegie_webb

Bilden visar skattefrihetsbrev från 1645 av Drottning Christina som ger bruket skatteförmåner.
Foto: Kaj Eriksson

Kanonerna från detta bruk var märkta på tappen/kammarstycket med ”W” (efter Wattrang), ”ÅKER” eller ”ÅB”

I slutet av 1700-talet förvärvades styckebruket av den Tyske invandrande familjen Wahrendorff, som drev bruket mellan 1772 och 1861.

Även om styckebruket inte var det största i landet, levererades mängder av kanoner både till Sverige och andra länder.

Åker har nog gjutit alla tänkbara sorters kanoner och mörsare. Listan skulle bli lång.


Karronader uppställda på Karlshamns kastell. Foto: Kaj Eriksson

kanoner_aaker
Rad med olika kanoner utanför masugnen vid bruket. Foto: Kaj Eriksson

År 1840 framställde här Martin von Wahrendorff en av de första kanonerna med fungerande bakladdningsmekanism. En annan viktig uppfinning var det räfflade eldrören som gjorde att både räckvidd och precision ökade avsevärt på kanonerna.

aaker

Masugnen vid Åkers Styckebruk, 1920-tal.
Foto efter gammalt vykort.

Åkers styckebruk har ett bruksmuseum, se hemsida: Bruksmuseum