Här är alla kanoner jag hittat som är gjutna på Hellefors Styckebruk!


1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: 6
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1785
Placerad vid/på: Marinmuseum Karlskrona
Foto: Kaj Eriksson


Skylt på pjäsen.


2 st 6-pundiga framladdningskanoner modell Aschling.

Ordningsnummer: 27 och 81
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1785
Placerad vid/på: Militärhögskolan Karlberg, Stockholm

27

Nr 27, foto: Marinmuseum, Karlskrona

n81

Nr 81, foto: Marinmuseum, Karlskrona


1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: 29
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1785
Placerad vid/på: Drottningskär
Notera, stycket placerat på vall-lavett i trä, ovanligt för denna typ av pjäs.
Foto: Kaj Eriksson

2 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: 123, 124
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1786
Placerad vid/på: Drottningskär
Foto: Kaj Eriksson


11 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: 32, 34, 37, 111, 119, 121, 122, 136, 137, 138, 140
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1785
Placerad vid/på: Bastiljon Kungshall, Karlskrona

2 st 6-pundiga framladdningskanoner modell Aschling.

Ordningsnummer: 56, 108
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1786
Placerad vid/på: Bastiljon Kungshall, Karlskrona

Foto: Kaj Eriksson


2 st 6-pundiga framladdningskanoner modell Aschling.

Ordningsnummer: 125 och 139
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1786
Placerad vid/på: Vallgatan, Kasernen, Karlskrona

Placerad på vallavett i trä.

vallgatan

Foto: Google Maps


1 st 3-pundig Nickhake ”Nicka” av modell Ehrensvärd

Ordningsnummer: 156
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1782
Placerad vid/på: Marinmuseum, Karlskrona

nickhake

Foto: Erling Klintefors, Marinmuseum.


1 eldrör till 3 pundig kanon.

Eldröret är gjutet på Hellefors Styckebruk 1785.

Eldrörets vikt är 250 kg och dess längd 1515 mm.
Vänster tapp märkt H och höger tapp 85.
På kammarstycket: N: II (gjutnummer 2.)
Väger II:VI:X  (2 skeppund, 6 lispund och 10 skålpund stapelstad).

Foto: Armémuseum


2 st 1-pundiga kanoner på svart trälavett

Ordningsnummer: ?
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år ?
Placerad vid/på: Nordiska museet
Kanonen märkt med HF S B, inkom 13 augusti 1896.

kanon-3
NM.0082004
andrakanon-3
NM.0082002

märkning

Foto från Nordiska museets föremålsbeskrivning.


1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: KOPIA
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1938
Placerad vid/på: Privat, såld på auktion vid Stora Huset i Hälleforsnäs. Nuvarande placering okänd.

Lavetten är framtill försedd med en metallplatta med följande inskription: Originalet till denna kanon tillverkades vid Hellefors styckebruk år 1788 och är nu uppställd vid bruket i Hälleforsnäs. Denna avgjutning är ombesörjd av kapten Sten Ruberg år 1938″.

stenrudberg

Foto: Okänd


1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: 155
Gjutnummer (XIX) 19
Väger: (VI XVII XV)  6 skeppund 17 lispund och 15 skålpund stapelstad
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1785
Placerad vid/på: Skansen, Stockholm

Länk till Carl Fredric Aschlings provningsprotokoll för ovan vägda pjäs.


4 st 6-pundiga framladdningskanoner modell Aschling.

Ordningsnummer: 64, 71, 72, 107
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1786
Placerad vid/på: Skansen, Stockholm

Ordningsnummer 107 har gjutnummer (LXXIV) 74 och väger (VI XVII) 6 skeppund och 17 lispund stapelstad.

Ordningsnummer 64 har gjutnummer  (C) 100 och väger 6 skeppund, 16 lispund och 10 skålpund stapelstad.

Ordningsnummer 71 har gjutnummer (L) 50 och väger 6 skeppund, 17 lispund och 5 skålpund stapelstad.

Ordningsnummer 72 har gjutnummer (XXX III) 33 och väger 6 skeppund och 16 lispund stapelstad.

Länk till Carl Fredric Aschlings provningsprotokoll för ovan vägda pjäser.

Foto: Kaj Eriksson


3 st 6-pundiga framladdningskanoner modell Aschling.

Ordningsnummer: 36, 41, 48
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1785
Placerad vid/på: Sjöhistoriska, Stockholm

1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: 59
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Gjutnummer CXIII (113)
Väger: VI:XVII (6 skeppund, 17 lispund).
Tillverkad år 1786
Placerad vid/på: Sjöhistoriska, Stockholm

1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: 141
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1787
Placerad vid/på: Sjöhistoriska, Stockholm

Foto: Kaj Eriksson


2 st 6-pundig framladdningskanoner modell Aschling.

Ordningsnummer: 45
Gjutnummer: (XX VII) 27
Eldrörets vikt stapelstad: (VI XIX X) 6 skeppund, 19 lispund och 10 skålpund.
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1785
Placerad vid/på: Landsort, bredvid fyr

Ordningsnummer: 2
Gjutnummer: (V) 5
Eldrörets vikt stapelstad: (VI XIX X) 6 skeppund, 19 lispund och 10 skålpund.
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1785
Eldröret har skador på ovansidan, rakt över kammarstycket. Skadorna har tillfogats i senare tid troligen av att man byggt någon mekanisk tändanordning. (se bild).
Placerad vid/på: Landsort, bredvid fyr.


Här syns borrhål ovanpå eldröret som tillkommit i senare tid då man applicerat ett sikte (uppsättningsinstrument).
Foto: Björn Öberg, Landsort.

maggie

Foto: Maggie


1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: Uppgift saknas
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år Uppgift saknas
Placerad vid/på: Måseskärs fyrplats, Orust

maseskar

Foto: Ulf Johansson, Malmö


1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: Uppgift saknas
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år Uppgift saknas
Placerad vid/på: Utklippans fyrplats, Karlskrona skärgård

utklippan-web

Foto: Pär Aronzon, Karlskrona.


1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: Uppgift saknas
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år Uppgift saknas
Placerad vid/på: Svenska Högarna fyrplats i Stockholms skärgård
Kanonen placerad på betonglavett, originallavetten har en annan kanon monterad (okänd tillverkare).

felkanonpafellavett

Foto: Mattias Magnusson


1 st Salutkanon 1800-tal
Kanon, salutkanon av järn, som har ytrost. Kanonen ligger på en enkel lavett av trä. Enligt tillverkningsstämpeln, en rund ring omskriven H och F, är den tillverkad vid Hellefors Bruk i Södermanland. Bruket känt för sin tillverkning av kanoner i alla storlekar från år 1659 då bruket grundades. Denna kanon förmodligen tillverkad under 1800-talet.
Kanonen är utan proveniens förutom tillverkningsorten.

salutkanon

Foto: Isa, Staffan Eriand / Kungl. Vitterhetsakademien


1 st 2-lödig salutkanon 1800-tal
Kanon, salut- och signalkanon av gjutjärn. Kanonen placerad på en patinerad lavett av trä. Enligt tillverkningsstämpeln HF, är den tillverkad vid Hellefors Bruk i Södermanland.
Kanonen  hittades på  1940-talet vid ett soldattorp. Den var placerad i en kista tillsammans med några kritpipor och någon form av handvapen, då man grävde en brunn i Alunda. Kritpipor är den vanligaste typen av pipa från 1500-talet och fram till början av 1800-talet.  Med den proveniensen gissar jag att kanonen är 1700-tal.

hf2lod-2

Kanonen och lavetten finns hos ägaren Hans Brandt


1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: 78
Gjutnummer: (XC VIII)98
Eldrörets vikt stapelstad: (VI XVI XV) 6 skeppund, 16 lispund och 15 pund.
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1786
Placerad vid/på: Fårö fyrplats, Gotland
Foto: Petter W Rimfors, tack för hjälpen med foto!


Utdrag ur Major C. Fr.  Aschlings kontrollprotokoll för prövning/vägning av detta eldrör, källa ArkivSörmland/Hellefors Styckebruks arkiv.
Aschling var för övrigt konstruktör av kanoner, ett fint exempel är ju detta vackra eldrör.


1 st 4-lödig salutkanon

Märkt på kammarstycket med ”IV” och HF i cirkel undertill på tappstycket. Tillverkad mellan sent 1700- och tidigt 1800-tal.
Hellefors Styckebruk. Lavetten är senare, byggd av nuvarande ägare.
Ägare: Niklas Skärlund


1 st 2-lödig salutkanon troligen 1800-tal
Kanon, salut- och signalkanon av gjutjärn. Kanonen placerad på en patinerad lavett av trä med järnbeslag.
Enligt tillverkningsstämpeln HF inom cirkel, är den tillverkad vid Hellefors Bruk i Södermanland.

Kanonen märkt med ”II” på kammarstycket samt HF inom cirkel på tappstyckets undersida.
Ägaren vill vara anonym


6-pundig m/Aschling, finns i Viken, Skåne. Privat
Hellefors Styckebruk, Hälleforsnäs, Södermanland.
Peter Larssons otroligt vackra Hälleforsnäskanon, tappmärkt H och 88 för 1788, total längd 90 cm.
Brukets interna gjutnummer (LI) 51. Vikt (VIII) 8 Lispund Stapelstadsvikt” (metallvikt) 8 x 6,804 = 54,432 kg och (XV) 15 skålpund Stapelstadsvikt” (metallvikt) 340,06 gr = 5,1 kg totalt ca 56,1 kg.
Hellefors Styckebruk, Hälleforsnäs, Södermanland.
Gjutnummer (35 and 20). Båda tillverkade 1788
N: X X X V = brukets interna gjutnummer 35
Väger 1 Skeppund, 8 Lispund , Skålpund 0. ”Stapelstadsvikt” (metallvikt).
1x 136kg + 8 x 6,804 = 54,432 blir ca 190 kg
N: X X = brukets interna gjutnummer 20
Väger 1, Skeppund 7, Lispund 15 Skålpund. ”Stapelstadsvikt” (metallvikt).
1x 136kg + 7 x 6,804 = 47,628 + 15 skålpund 340,06 gr = 5,1 kg blir ca 189 kg
Eldrören finns att beskåda på Museum of Archeology and History, Elblag, Polen.