Här kommer jag presentera en del av min forskning om styckebruk och kanoner.


Welcome to kanoner.nu which is maintained by me, Kaj Eriksson. For many years, I have studied cannon production and cast iron guns. I hope you can follow the page by using Google Translate. But if you have questions about cannons you are welcome to email me at kaj@kanoner.nu or follow me on my social media:


Följ Adam och Emilia med deras arbetet av att renovera tre stycken eldrör och byggnation av tre st lavetter. Klicka här


Filmade när vi sköt salut…

Ordentlig smäll med Peters otroligt fina 3-pundiga partikanon, gjuten på Överumsbruk. Mycket krut i fängkistan och 150 gr svartkrut i laddsatsen,
Salut med 8 lödig Hälleforsnäsare, laddsatsen var på 50 g svartkrut, bra smäll.
En liten kanon men med ordentlig smäll, det är musik för öronen
Från en fantastisk dag hemma hos Peter Larsson, krutröken låg tjock i nejden.
Hellefors Styckebruk, Hälleforsnäs, Södermanland.
Gjutnummer (35 and 20). Båda tillverkade 1788
N: X X X V = brukets interna gjutnummer 35
Väger 1 Skeppund, 8 Lispund , Skålpund 0. ”Stapelstadsvikt” (metallvikt).
1x 136kg + 8 x 6,804 = 54,432 blir ca 190 kg
N: X X = brukets interna gjutnummer 20
Väger 1, Skeppund 7, Lispund 15 Skålpund. ”Stapelstadsvikt” (metallvikt).
1x 136kg + 7 x 6,804 = 47,628 + 15 skålpund 340,06 gr = 5,1 kg blir ca 189 kg
Eldrören finns att beskåda på Museum of Archeology and History, Elblag, Polen.

Hellefors Styckebruk, Hälleforsnäs, Södermanland.
Peter Larssons otroligt vackra Hälleforsnäskanon, tappmärkt H och 88 för 1788, total längd 90 cm.
Brukets interna gjutnummer (LI) 51. Vikt (VIII) 8 Lispund Stapelstadsvikt” (metallvikt) 8 x 6,804 = 54,432 kg och (XV) 15 skålpund Stapelstadsvikt” (metallvikt) 340,06 gr = 5,1 kg totalt ca 56,1 kg.
På Skansgatan i Ystad kan an se en hel del fantastiska 1600-talskanoner, bland annat från Åker, Stavsjö, och Ehrendahls styckebruk. Vid Skansgatan finns 11 st 12-pundiga, 1 st 18-pundig och 6 st 24-pundiga eldrör på nytillverkade lavettage. Skansgatan har fått sitt namn av den skans som byggdes 1712 av Magnus Stenbock för att skydda hamnen från både danskar och ryssar.
Kanoner i rader på Skansgatan i Ystad.
Stycke med delfiner, gjuten 1715 vid Stavsjö, uppställd längs skansen i Landskrona utmed Citadellet. Många kanoner att se där.
Större 12-p Åkerskanon gjuten 1718. Står längs havet vid skansen i Landskrona
Stavsjökanon, notera det kraftiga ”fläsket” (tappförstärkningen på tappstycket) och de överdimensionerade tapparnas diameter, ovanligt att se.
Landskrona Citadell
Mindre Karronad vid Sandhammarens fyr, använd som mistkanon, troligen engelsk.
Salut från taket på Norrköpings Stadstorn, med Greve Magnus Stenbocks Caroliner på Svenska Nationaldagen 2022.

Arkiv med äldre nyheter från sidan hittar du här!