På bilden syns två smeder som jag kommer följa. Det är Adam och Emilia som studerar till varmsmeder vid Järnakademien i Ångermanland. De går nu år 3 av 3,5 år. De ska restaurera tre kanoner, varav två kommer från Överum och en från Hälleforsnäs. Det kommer även att tillverka lavetter till eldrören. Åtminstone kommer de stå för själva smidet. De är historieintresserade och vill skapa smide på traditionellt sätt. Det gör att det här kan bli lite extra kul att följa. Hoppas på både bilder och filmer.

Alla 3 kanoner har med största säkerhet använts av skärgårdsflottan. Skärgårdsflottan var Armens flotta som var bestyckad med mindre 2, 3, 4-pundiga i galärerna, tillsammans med en några större 12, eller 18- pundig kanon.
Därför har jag föreslagit att de lägger eldrören i 4-rullslådor. De har lovat att berätta löpande hur arbetet med kanonerna fortlöper. Jag kommer då och då att fylla på den här sidan.

Jag försöker hjälpa dom med lite grunder och fick fram några uppgifter på ArkivSörmland som var första stället vi träffades på. Jag visade lite böcker från Helleforsnäs, och Biby gårds gedigna Arkiv.

Kanon 2 Hellefors Styckebruk

4-pundigt eldrör “Stycke” från Hälleforsnäs, dåvarande Hellefors Styckebruk. Borrning 90 mm

Stycket har brukets interna gjutnummer “X” =10 

Längden 1660 mm inkl druvan.

Märkt å ena tappen med bruksmärke “H” för Hellefors Styckebruk å andra tappen “84” för år 1784. Stycket väger “II:X.-.” =2 skeppund, 19 lispund och 0 skålpund. 

Kanon 1 Överum

3- pundigt eldrör ”Stycke” från Överum. Borrning 80 mm

Stycket har brukets interna gjutnummer “XXIX” =29

Märkt å ena tappen med bruksmärke “Ö” för Överums bruk å andra tappen “1789” för år 1789. Stycket väger “II:X.XV.” =2 skeppund, 10 lispund och 15 skålpund. 

Längden 1570 mm inkl druvan.

Kanon 3 Överum

3- pundigt eldrör ”Stycke” från Överum. Borrning 80 mm

Stycket har brukets interna gjutnummer “XXX” =30 

Märkt å ena tappen med bruksmärke “Ö” för Överums bruk å andra tappen “1789” för år 1789. Stycket väger “II:XI.III.” =2 skeppund, 11 lispund och 3 skålpund. 

Längden 1570 mm inkl druvan.


Arbetet fortlöper även om de har mycket arbete kvar så börjar styckena se snygga ut och ytorna färdiga för ytbehandling. Efter nyår 2023/24 kör de igång igen.


Har ni frågor rörande detta projekt kan ni maila mig så vidarebefodrar jag det till Adam och Emilia.