Mer info om fyrar och mistkanoner hittar du på www.fyr.org och deras förnämliga wiki


Utklippans fyr – Karlskrona skärgård
utklippan-web

1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: Uppgift saknas
Gjutnummer/vikt: Uppgift saknas
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år Uppgift saknas
Placerad vid/på: Utklippans fyrplats, Karlskrona skärgård

Foto: Pär Aronzon, Karlskrona.
Kanon: 6-pundig framladdningskanon av modell Aschling. Tillverkad vid Hellefors styckebruk, Södermanland. Märkt på ena tappen med ”H” den andra tappen skadad. Inskription vid kammarstycket för närvarande okänt. Uppdatering kommer senare.


2 st 6-pundig framladdningskanoner modell Aschling.

Ordningsnummer: 45
Gjutnummer: (XX VII) 27
Eldrörets vikt stapelstad: (VI XIX X) 6 skeppspund, 19 lispund och 10 skålpund.
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1785
Placerad vid/på: Landsort, bredvid fyr

Ordningsnummer: 2
Gjutnummer: (V) 5
Eldrörets vikt stapelstad: (VI XIX X) 6 skeppspund, 19 lispund och 10 skålpund.
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1785
Eldröret har skador på ovansidan, rakt över kammarstycket. Skadorna har tillfogats i senare tid troligen av att man byggt någon mekanisk tändanordning. (se bild).
Placerad vid/på: Landsort, bredvid fyr.

Källa: Hellfors Styckebruks arkiv, ArkivSörmland, Eskilstuna


Här syns skadan ovanpå eldröret som tillkommit i senare tid.

Foto: Björn Öberg, Landsort.


Ordningsnummer: 2 Gjutnummer: (V) 5, Foto: Tomas Nordlöf, Flen


Ordningsnummer: 45 Gjutnummer: (XX VII) 27 Foto: Gösta Knochenhauer

maggie

Ordningsnummer: 45 Gjutnummer: (XX VII) 27 Foto: Maggie


1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: Uppgift saknas
Gjutnummer/vikt: Uppgift saknas
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år Uppgift saknas
Placerad vid/på: Måseskärs fyrplats, Orust

maseskar

Foto: Ulf Johansson, Malmö

Samma kanon skjuter Salut
Foto: Mikael Glatzl


1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: Uppgift saknas
Gjutnummer/vikt: Uppgift saknas
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år Uppgift saknas
Placerad vid/på: Svenska Högarna fyrplats i Stockholms skärgård
Kanonen placerad på betonglavett, originallavetten har en annan kanon monterad (okänd tillverkare).

felkanonpafellavett

Foto: Mattias Magnusson


1 st 6-pundig framladdningskanon modell Aschling.

Ordningsnummer: 78
Gjutnummer: (XC VIII)98
Eldrörets vikt stapelstad: (VI XVI XV) 6 skeppspund, 16 lispund och 15 pund.
Tillverkningsort: Hellefors bruk, Hälleforsnäs
Tillverkad år 1786
Placerad vid/på: Fårö fyrplats, Gotland
Foto: Petter W Rimfors, tack för hjälpen med foto!


Utdrag ur Major C. Fr.  Aschlings kontrollprotokoll för prövning/vägning av detta eldrör, källa ArkivSörmland/Hellefors Styckebruks arkiv.
Aschling var för övrigt konstruktör av kanoner, ett fint exempel är ju detta vackra eldrör.

Mist- eller så kallad signalkanon, 3-pundig, troligen engelsk av modell karronad. Placerad vid Sandhammarens fyr i Skåne.