Fada var ett järnbruk i Tuna socken i Nyköpings kommun, belägen cirka 15 kilometer väster om Nyköping. Runt Fada finns idag resterna av stora mängder masugnsslagg, en kvarn och en smedja. Vid ån som passerar Fada lät Louis de Geer och Gillis de Besche d.ä. år 1627 genom arrende bygga en masugn med dubbla pipor för kanontillverkning. Gillis de Besche friköpte arrendet år 1701, men då bör masugnen redan varit bortflyttad. Enligt en reseberättelse 1634 av fransmannen Charles d’Ogiers fanns ett styckebruk i Tuna nämnt.

Fadabruket, lades ned på 1660-talet och låg troligtvis invid nuvarande Fada gård. Till Fada hörde även Gälkhyttan och Pilhyttan. Så Gillis de Besche kan ha varit ute efter hemman och skog då han friköpte Fada 1701.

Tuna kyrka i övre delen på kartan och gården Fadan i underkant. Till höger om backstugorna till vänster om Fada gård finns rika mängder masugnsslagg som vittnar om produktionen vid styckebruket.