Huseby bruk grundas av kungasonen och riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielm redan på 1620-talet.

Gjuteriet vid Huseby med masugnen i bakgrunden. Foto: Anderbjörk, J.E

I början av 1630-talet börjar Carl tillsammans med förvaltaren av bruket Jon Michelsson och tyska järnarbetare att gjuta kanoner. Kanonerna på den här tiden från Huseby bruk var troligen småkalibriga. Möjligen gjöt man grövre stycken under den tid då bruket förvaltades av de tre Holländarna Wilhelm Muilman och bröderna Jakob och Arnold de Rees. Kanontillverkningen var även som störst under deras tid. Under den Holländska eran på Huseby exporterades mängder av kanoner till framförallt Amsterdam, flera såldes även direkt till Danmark. Hur många som såldes till den svenska krigsmakten är okänt. Men Husebykanoner är extremt ovanliga i Sverige. Kanoner på museer i Sverige med tappmärket ”H” har visat sig vara från Hellefors Styckebruk i Södermanland (dagens Hälleforsnäs i Flens kommun).

Enligt den 1756 års införda Kungl. Maj:t resolution att man tvingade bruken att gjuta massiva stycken gjorde att Huseby bruk inte klarade investeringarna med dyra och effektivare borrvindar sm behövdes. Därför upphörde Huseby redan i mitten av 1750 helt med kanontillverkningen.

Okänt hur bruket märkte sina kanoner.
Enligt Carl Sahlin på Jernkontoret och historikern och professorn Lars-Olof Larsson vid Universitetet i Växjö slutade Huseby bruk att gjuta kanoner på 1750-talet. Sahlin skriver i sin avhandling ”Huseby bruk i Småland” att kanonerna tappmärktes med ”HB”. Kanoner märkta ”H” är från Hellefors Styckebruk i Södermanland.

Huseby bruk använde sig av sjömalm (limonitmalm) för att gjuta sina kanoner. Denna typ av järnmalm hade hög fosforhalt vilket egentligen inte var optimalt vid kanongjutning, det gav däremot en lättflytande smälta som flöt väl ut i formen och gav skarpa avgjutningar på andra gjutgods som t ex de vackra spishällar som gjordes på Huseby. Huseby är idag ägd av staten efter att den sista ägaren Florence Stephens testamenterat godset till svenska staten.

Huseby Bruk, Småland. Hyseby corps de logie med hamiltonska vapnet över dörren. Foto: Althin, Torsten

Ägarlängd över herrgård och brukskomplex

-1543 Biskopen i Växsjö.
1543- Kronan.
1615- Carl Carlsson Gyllenhielm.
1650- Christina Ribbing.
1656- Kung Karl X Gustaf/Hertig Adolf Johan.
1657- Hertig Adolf Johan.
1673- Katarina De la Gardie.
1680- Johan Stenbock.
1688- Kronan.
1689- Paul och Peter Rudebeck.
1710- Anna Liewensten, Maria Kristina Rudebeck och hennes man Gustaf Berghman.
1740- Kristian Gabriel Rudebeck (ärver halva järnbruket).
1757- Karl Henrik Berghman (ärver andra halvan, kanontillverkningen upphört).
1779- Johan König g.m. Lovisa von Essen (änka efter K. G. Rudebeck).
1792- Axel Hamilton
1813- Malcolm och Hugo Didrik Hamilton
1867- Joseph Stephens
1934- Florence Stephens
1979- Kronan efter Florence Stephens testamenterat godset till svenska staten.