smedstorp

Vid dagens smedstorp finns en tydlig industrilämning, 70×45 m (Ö-V), bestående av minst 4 husgrunder. Dessa har utgjort hammare, kvarn, spiksmedja samt brygghus/snickarbod. Invid bäcken talrika murrester. Foto: Kaj Eriksson

Smedstorps stångjärnshammare upprättades år 1669* av räntmästaren Börje Olofsson, Granberg. Hammaren hade två härdar. Den ficksitt tackjärn från Hellefors styckebruks masugn. Vattentillströmningen var dålig, så hammaren gick bäst höst och vår.


Ruin av stångjärnshammaren, bild Sörmlands museum.

Gammal klensmedja vid Smedstorp, bild Sörmlands museum.


Spiksmedjan, bild Sörmlands museum.

1807 byggdes Lars Gustaf Celsing en kvarn som än idag står vid Smedstorp på vägen mellan Malmköping och Fräkentorp.

sm2

Kvarnen. Foto: Kaj Eriksson

smedstorps_kvarn

Gjuten skylt på kvarnen med inskriptionen:

ANLAGD
UTAF
L. G. CELSING
Fredriksson
ÅR 1807

Foto: Kaj Eriksson

*På platsen för hammaren som Börje Cronberg startade 1669 fanns redan en hammare, kanske var den utan privilegium. På en karta från 1634-1646 (Lantmäteriets historiska kartor) finns en hammare och kvarn utritade, se nedan.

hammar
Källa: Lantmäteriets historiska kartor

 

>>>Tillbaka till Hellefors styckebruk>>>