Hellefors styckebruk ligger i dagens Hälleforsnäs i Södermanland. På 1700-talet var bruket ett av de ledande styckebruken i sverige. Produktionen var hög, men kanonerna relativt små. Från 3- till 12-pundiga kanoner.

Helleforsnäs kanoner var märkta med ett ”H” på ena tappen.

h

1774snitt
Klicka på bilden för att se en hel sida ur räkningsboken.

Kända kanontyper:

½-pundig kanon

1-pundig kanon

1½-pundig kanon

2-pundig kanon

3-pundig kanon

4-pundig kanon

6-pundig kanon

Delfinkanoner (kanoner med ”handtag” på tappstycket).

1½-pundig kanon

2-pundig kanon

4-pundig kanon

6-pundig kanon

Kända nickhakar (”nicka”små korta stycken) i kaliber:

”½”-pundig nicka

1-pundig nicka

2-pundig nicka

3-pundig nicka

12-pundiga kanoner har med hög trolighet också gjutits då tabellfällt för kanontypen finns med i kontoböcker. Forskning på detta pågår.

Sven Rinman nämner i en skrivelse 1786 till Bergskollegium om en förbättring av vertikalborr för grova kanoner:

Uppå Presidenten uti Höglovliga Kungliga Commerce Collegio och Commendeuren av Kungliga Majestäts Nordstierneorden, Högvälborne Herr Baron Gustaf Celsings anmodan, har jag nästledne Sommar Höst varit föranlåten att på ett nytt inventerat inrätta en ny förendra en av de gamla vertikala borrverksmaskinerna med en ny påfinning, som med mera skyndsamhet skulle åstadkomma en lika säker verkan och pålitlig noggrannhet (från marginalen: än man i den förra inrättningen vågade förmoda) som i den uti massiva kanoners borrning som den av Herr Meÿer inrättade Horisontala maskin. Dett blev och inom några veckor 3ne månader verkställt och var så mycket nödigare, som några och 6 pundiga kanoner, vilka nu skulle borras av en ovanlig längd och fodrades således yttersta mera noggrannhet. Borrningen gick osckså med denne ackurat och nya maskin ganska lyck fort, på 1 tredjedel mindre tid än uti det Horisontala maskinborrverket (lite kladd) vanligen är. Som härrörde deraf at borrspån här av sig själv utfaller och ej hindrar arbetet med borr och dess utdragande som vid den Maÿerska maskin som oftas måste måste brukas. Alla kanonerna ble befunnos även vid besiktningen utan fel och beskjutningen utan fel. Läs brevet i sin helhet här (PDF).

Se mer om olika kända kanoner från Hälleforsnäs i menyn till höger.

Läs mer om bruket här.

_MG_1663